გახდი წევრი

ასოციაციაში გაწევრიანებისთვის გასავლელი პროცედურა

საქართველოს ICT კომპანიების ასოციაციის დებულების თანახმად:

  • წევრობა არის ნებაყოფლობითი, კერძო და განუყოფელი.
  • იურიდიულმა პირმა, რომელსაც სურს გახდეს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის კომპანიების ეროვნული ასოციაციის წევრი, უნდა გაგზავნოს წერილობითი მოთხოვნა ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე:
  • საქართველოს ICT კომპანიების ასოციაცია იტოვებს უფლებას გამოიძიოს და შეისწავლოს პოტენციური აპლიკანტი კომპანიები ასოციაციის რეპუტაციის დაცვის მიზნით.
  • წარმოდგენილი მოთხოვნა განიხილება და დამტკიცდება დირექტორთა საბჭოს მიერ.
  • განმცხადებელმა უნდა გადაიხადოს საწევრო გადასახადი ასოციაციის წევრად მიღების შესახებ დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 10 დღის განმავლობაში. საწევრო გადასახადთან ერთად, განმცხადებელი ასოციაციის ანგარიშზე გადარიცხავს თანხას, რომელიც ტოლია სამი თვის ყოველთვიური შენატანის (დეპოზიტი) ოდენობისა, რომელსაც ასოციაცია გამოიყენებს წევრობის საფასურის დავალიანების დასაფარად.
  • კანდიდატი მიღებულად ჩაითვლება ასოციაციის წევრებს შორის საწევრო შენატანისა და ანაბრის გადახდის შემდეგ.
If the company is approved to be member of the Association, an invoice will be issued, consisting of:

ASSOCIATE MEMBERSHIP

ALL COMPANIES
2000 EUR/YEAR

ასევე შესაძლებელია ასოცირებული წევრობის, სპონსორის ან ოქროს პარტნიორების შეზღუდული სპონსორობის არჩევა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ოფისის წარმომადგენლებს ან იხილეთ ზემოთ მოცემული პაკეტები.

განაცხადის ფორმების ჩამოსატვირთად გთხოვთ გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული ბმული:
მენიუ